HORARIOS DE ADAPTACIÓN / NIVEL INICIAL

SALA DE 2

SALA DE 2 / TURNO  MAÑANA/ SECCIÓN A

GRUPO 1

SALA DE 2 / TURNO  MAÑANA/ SECCIÓN A

GRUPO 2

SALA DE 2 / TURNO  MAÑANA/ SECCIÓN B

SALA DE 2 / TURNO TARDE

Grupo 1

SALA DE 2 / TURNO TARDE

Grupo 1

SALA DE 3

SALA DE 3 / TURNO  MAÑANA/ SECCIÓN A

GRUPO 1

GRUPO 2

SALA DE 3 / TURNO  MAÑANA/ SECCIÓN B

GRUPO 1

GRUPO 2

SALA DE 3 / TURNO  TARDE/

GRUPO 1

SALA DE 3 / TURNO  TARDE/

GRUPO 2

SALA DE 4

SALA DE 4 / TURNO MAÑANA  / SECCIÓN A

SALA DE 4 / TURNO MAÑANA  / SECCIÓN B

SALA DE 4 / TURNO TARDE

SALAS DE 5